دستگاه الکتروسرجری

دستگاه الکتروسرجری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع دستگاه الکتروسرجری فعالیت دارد جهت مشاوره وخرید با ما در ارتباط باشید

واحدهای جراحی الکتریکی
واحد الکتروسرجیکال یا بووی یک دستگاه جراحی است که برای برش بافت، تخریب بافت از طریق خشک شدن و کنترل خونریزی (هموستاز) با ایجاد انعقاد خون استفاده می شود. این کار با یک ژنراتور پرقدرت و فرکانس بالا انجام می شود که یک جرقه فرکانس رادیویی (RF) بین پروب و محل جراحی ایجاد می کند که باعث گرم شدن موضعی و آسیب به بافت می شود (Gerhard GC, 1988). یک ژنراتور الکتریکی (شکل 89-6) در دو حالت عمل می کند. در حالت تک قطبی، یک الکترود فعال جریان را به محل جراحی متمرکز می کند و یک الکترود پراکنده (بازگشت) جریان را از بیمار دور می کند. در حالت دوقطبی، هر دو الکترود فعال و برگشتی در محل جراحی قرار دارند.

واحدهای جراحی الکتریکی
در طی مراحل جراحی، جراحان از واحدهای الکتروجراحی (ESU) برای برش و انعقاد بافت ها استفاده می کنند. ESU ها جریان الکتریکی را با فرکانس بالا در انتهای یک الکترود فعال تولید می کنند. این جریان بافت را بریده و منعقد می کند. از مزایای این فناوری نسبت به اسکالپل معمولی می توان به برش و انعقاد همزمان و سهولت استفاده در چندین روش (از جمله روش های آندوسکوپی جراحی) اشاره کرد.

شایع ترین مشکلات سوختگی، آتش سوزی و برق گرفتگی است. این نوع سوختگی معمولاً در زیر الکترود تجهیزات ECG، زیر اتصال زمین ESU، که به عنوان الکترود برگشتی یا پراکنده نیز شناخته می‌شود، یا در قسمت‌های مختلف بدن که ممکن است با مسیر برگشت جریان ESU در تماس باشد، رخ می‌دهد، به عنوان مثال، بازوها، سینه و پاها. آتش سوزی زمانی رخ می دهد که مایعات قابل اشتعال در حضور یک اکسیدان با جرقه های ESU در تماس باشند. معمولاً این حوادث باعث ایجاد یک فرآیند عفونی در محل سوختگی می شود. این می تواند عواقب جدی برای بیمار به همراه داشته باشد و معمولاً مدت اقامت بیمار در بیمارستان را افزایش می دهد.

دستگاه الکتروسرجری معرفی کلی

دستگاه الکتروسرجری دستگاهی است که قابلیت درمان های متفاوت با یک دستگاه را امکان پذیر می کند

این دستگاه شامل منوپلار بایپلار و خروجی الکترولیز است

برداشتن خال زگیل و کک ومک و جراحی های زیبایی ناحیه چشم

برش و انعقاد بدون تخریب بافتی و کربونازیسیون

افزایش طول تاج دندان و برداشتن لثه اضافی

بلفاروپلاستی

جراحی کوچک در مطب و کلینیک

لابیاپلاستی

جراحی دام های کوچک در دامپزشکی

دستگاه الکتروسرجری در انواع مختلفی وجود دارد که به شرح زیر است

1- دستگاه الکتروسرجری مدل 4-SMART

1-دارای مونوپالر و بای پالر
2-دارای دو خروجي مونوپالر هم زمان
3-تنظیم اتوماتیك توان خروجي مطابق با تغییرات بافت
4-دارای پنج مد كاری در حالت Cut/Coagulation
5-دارای دو مد كاری در حالت Bipolar
6-دارای مد هوشمند cut High جهت جراحي TUR
7-مجهز به سیستم start Auto در حالت بای پالر
8-مجهز به سیستم stop Auto در حالت بای پالر و كوگوالسیون
9-قابلیت كار با پلیت های یك لبه و دو لبه ) تشخیص كیفیت چسبندگي صفحه پلیت به
بدن بیمار (
11-قابلیت فعال شدن توسط پدال های جداگانه قسمت های مونوپالر، بای پالر
11-قابلیت اتصال یونیت به ژنراتور گاز آرگون ساخت این شركت
12-قابلیت ارتقا به سیستم sealing Vessel
13-قابلیت ارتقا به سیستم Ablation S

دستگاه الکتروسرجری مدل 4-SMARTمجهز به سیستم sealing V

1-دارای سیستم مونوپالر و بای پالر
2-دارای سیستم sealing Vessel جهت انعقاد سریع و مؤثر عروق كمتر از 7mm
3-قابلیت فعال شدن قسمت لیگاشور به وسیله سوییچ دستي هندپیس ) بدون نیاز به پدال(
4-قابلیت اتصال به تمامي هندپیس های انسداد عروق عالوه بر هندپیس های تولید این
شركت
5-دارای دو خروجي مونوپالر هم زمان
6-قابلیت جراحي عمل قلب باز و قفسه سینه
7-قابلیت انجام عمل TUR
8-تنظیم اتوماتیك توان خروجي مطابق با تغیرات بافت)خروجي Flat)
9-دارای پنج مد كاری در حالت Cut
11-دارای پنج مد كاری در حالت Coagulation
11-دارای دو مد كاری در حالت Bipolar
12-داری دو مد كاری در حالت part Smart
13-مجهز به سیستم start Auto در حالت بای پالر
14-مجهز به سیستم stop Auto در حالت بای پالر
HFL / OUTPUT ERR / TIMEOUT ERR كشف سیستمهای به مجهز-15
16-قابلیت كار با پلیت های یك لبه و دو لبه ) تشخیص كیفیت چسبندگي صفحه پلیت به
بدن بیمار (
17-دارای پدال های جداگانه جهت فعالسازی مستقل قسمت های مونوپالر، بای پالر و
Smart part
18-قابلیت ارتقا به سیستم Ablation S

3-دستگاه الکتروسرجری مدل 4-SMARTمجهز به سیستم Ablation SMA

1-دارای مونوپالر و بای پالر
2-دارای سیستم Ablation SMART جهت كاهش زمان)21 الي 41 درصد( و آسیب به
بافت) نکروز كمتر 1.1 میلیمتر( در عملهای آرتروسکوپي، و كاربرد در جراحیهای ENT
)درمان خرخر و كاهش حجم توربیني بیني( و زنان )احتمال نازایي بعد از عمل بعلت عدم
آسیب به بافت آندومتر یا رحم نزدیك به صفر(
3-قابلیت فعال شدن كوبلیتور به وسیله سوییچ دستي هندپیس ) بدون نیاز به پدال(
4-دارای دو خروجي مونوپالر هم زمان
5-قابلیت جراحي عمل قلب باز و قفسه سینه
6-قابلیت انجام عمل TUR
7-قابلیت تنظیم اتوماتیك توان خروجي مطابق با تغیرات بافت) خروجي Flat)
8-دارای پنج مد كاری در حالت Cut/Coagulation
9-دارای دو مد كاری در حالت Bipolar
11-داری چهار مد كاری در حالت part Smart
11-مجهز به سیستم start Auto در حالت بای پالر
12-مجهز به سیستم stop Auto در حالت بای پالر
HFL / OUTPUT ERR / TIMEOUT ERRكشف سیستمهای به مجهز-13
14-قابلیت كار با پلیت های یك لبه و دو لبه ) تشخیص كیفیت چسبندگي صفحه پلیت به
بدن بیمار (
15-دارای پدال های جداگانه جهت فعالسازی مستقل قسمت های مونوپالر، بای پالر و
Smart part
16-قابلیت ارتقا به سیستم sealing V

4-دستگاه الکتروسرجری مدل 4-SMART مجهز به سیستم Ablation SMART وVessel sealing

1-دارای مونوپالر و بای پالر
2-دارای سیستم sealing Vesselجهت انعقاد سریع و مؤثر عروق كمتر از 7mm
3-دارای سیستم Ablation SMART جهت كاهش زمان)21 تا 41 درصد( و آسیب
به بافت) نکروز كمتر 1.1 میلیمتر( در عملهای آرتروسکوپي، و كاربرد در جراحیهای
ENT( درمان خرخر و كاهش حجم توربیني بیني( و زنان)جلوگیری از نازایيبعد از عمل
بعلت آسیب به بافت آندومتر یا رحم نزدیك به صفر(

5-SMART-4 APC1 دستگاه

1 -دارای سیستم تك كپسوله و دو كپسوله متناسب با درخواست بهره بردار
2 -قابلیت سوییچ اتوماتیك بین كپسول ها در صورت اتمام یك كپسول حین عمل جراحي
3 -دارای مد ویژه CUT MICRO جهت عمل های ERCP( قابلیت انعقاد با گاز آرگون به
روش پالسي(
4 -هموستاژ فوریبافت و انعقاد موثر و وسیع سطح خونریزی
5 -عمق انعقاد بافت در حدود 3 میلي متر و در نتیجه كاهش حداقلي خطر سوراخ شدن
6-عدم تبخیربافتي وبه حداقل رساندن خطر سوراخ شدن
7 -ایجاد اسکار انعطاف پذیربرروی سطحبافت
8-كربنیزاسیون حداقلي بافت در مقایسهبا انعقاد الکتریکي
9-عدم تماس بین اپلیکاتور وبافت )عدم چسبندگيبافت(
11 -ایجاد دود كمتردر جراحي ودر نتیجهدید بهتردرناحیهعمل و كاهش بوی نامطبوع
11 -استفاده دقیق از انرژی حرارتي وكاهش زمان فرآیند

6-VISUA1

1 -كنترل الکتروسرجری و تحویل دهنده گاز آرگون بصورت یکپارچه در مانیتور لمسي
2 -مجهز به مانیتور لمسي 7 اینچ خازني از نوع LCD TFT
3-قابلیت اتصال دو مخزن گاز با امکان سوییچ اتوماتیك بین مخزن ها در صورت اتمام
هریك از آنها
SMART PARTS دوخروجي دارای-4
plug & play سیستم دارای-5
6-قابلیت انعقاد با گاز آرگون به روش پالسي جهت كاهش خطر سوراخ شدگي، دود و
كربونیزاسیون
7 -رنج گسترده تحویل گاز آرگون )min/10L~1.0)
8-نمایش گرافیکي اطالعات مخزن ها
9-دارای دوخروجي مونوپالر همزمان
11-قابلیت جراحي قلب باز و قفسه سینه
11-قابلیت جراحي TUR
12-تنظیم اتوماتیك توان خروجي مطابق با تغییرات آمپدانس بافت
13-قابلیت كار با پلیت های یك لبه و دولبه)اندازه گیری كیفیت كیفیت اتصال پلیت به
بیمار بصورت دینامیك(
14-مجهز به سیستم ایمني اندازهگیری نشتي فركانس باال
15-پدال های جداگانه برای فعال سازی قسمت های مونوپالر،بایپالر و اسمارت پارت

SMART-3 د

1-دارای مونوپالر و بایپالر
2-ماكزیمم توان مونوپالر100W
3-ماكزیمم توان بایپالر 50W
4-مناسب جهت جراحي هایپوستي، مطبي وكلینیکي،دندانپزشکي،زنان)البیاپالستي( ،
دامپزشکي) دام كوچك( و عمل های زیبایي پلك ) بلفاروپالستي(و…

Profskin-1 د

1-دارای مونوپالر
2-ماكزیمم توان مونوپالر80W
3-مناسب جهت جراحي های پوست و مو ،دندانپزشکي،زنان)البیاپالستي(

Profskin-2 دستگاه

1-دارای مونوپالر
2-ماكزیمم توان مونوپالر40W
3-مناسب جهت جراحي های پوست و مو


شرکت پزشکی طب دائم


جهت مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس 09046285161
اینستاگرام : TEB DAEM
ادرس : شیراز بلوار کریم خان زند نبش ک 42 زند ط فوقانی فروشگاه کوثر شرکت پزشکی طب دائم
https://tebdaem.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6309
https://tebdaem.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=12
دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *