دستبند بیمار

FALL RISK: دستبند بیمار زرد با کد هشدار ریسک سقوط

ALLERGY: دستبند بیمار قرمز با کد هشدار آلرژی

LATEX ALLERGY: دستبند بیمار سبز با کد هشدار حساسیت به لاتکس

LIMB ALERT: دستبند بیمار صورتی با کد هشدار بیمار ناتوان، هشدار وضیعت فیزیکی بیمار؛

DNR: دستبند بیمار بنفش با هشدار عدم احیاء بیمار

NAME ALERT :دستبند بیمار زرد با کد هشدار مشابه اسمی

SU =SUICIDE : دستبند بیمار زرد با کد هشدار ریسک خودکشی

TR = THROMBOEMBOLISM : دستبند بیمار زرد با کد هشدار در معرض ترمبوآمبولی

SE = SEIZURE : دستبند بیمار زرد با کد هشدار بیمار با سابقه تشنج

SO = BEDSORE : دستبند بیمار زرد با کد هشدار بیمار مبتلا زخم بستر

PX = POLYPHARMACY : دستبند بیمار زرد کد هشدار مصرف چند دسته دارو

RH NEGATIVE : دستبند بیمار قرمز کد هشدار RH منفی خون

HEPATIT : دستبند بیمار سبز کد هشدار هپاتیت با امکان افزودن نوع

DIABETIC : دستبند بیمار بنفش با کد هشدار دیابت

Rate this product
دستبند بیمار

 

ویژگی

چاپ حرارت مستقیم
آنتی باکتریال
قابلیت اسکن شدن تا 14 روز
چاپ سریع و بستن آن روی مچ بیمار در کمتر از یک دقیقه
قابلیت استفاده در عکس برداری MRI
بدون لاتکس
نصب و تعویض آسان بصورت کارتریجی