سیم اره ژیگلی

سیم اره ژیگلی

اره ژیگلی(به انگلیسی: Gigli saw) یک اره سیمی انعطاف پذیر است که به وسیله جراحان برای بریدن استخوان بکار می‌رود.

یک تیغه انعطاف پذیر مارپیچ با دو انتهای حلقه ای شکل است که به دو دسته T شکل متصل می گردد . دسته های آن ممکن است بیضی شکل یا مربعی شکل باشد . تیغه های آن در بعد از هر استفاده یا زمانی که کند شود ، تعویض می گردند .

مورد استفاده

نوعی اره دستی است که جهت بریدن استخوان کاربرد دارد . حرکت دادن عقب و جلوی دسته T شکل آن ، تیغه آن را بر روی استحوان می کشد و سبب ایجاد برش اسنخوانی می گردد . اغلب در آمپوتاسیون و کرانیوتومی ( جهت باز کردن جمجمه ) کاربرد دارد .

به طب دائم امتیاز دهید