دستگاه ونتیلاتور

دستگاه های تنفس مصنوعی یا دستگاه ونتیلاتور
همه این دستگاه ها نقش کلیدی در پیگیری تنفس مصنوعی دارند.
انواع مختلفی از دستگاه های تنفس مصنوعی برای درمان بیماری های مختلف تنفسی با توجه به علائم و شرایط بیمار استفاده می شود. برخی از دستگاه های تنفس مصنوعی در زیر ذکر شده است:

سیستم فشرده سازی قفسه سینه

CPAP

دستگاه های CPR

ماسک جیبی CPR

دریچه ها و آسپیراتورهای تقاضا

رطوبت سازها

نبولایزرها
دستگاه های اکسیژن رسانی

تنظیم کننده اکسیژن

اتصالات اکسیژن

فلومترهای اکسیژن و شیرهای سلکتور

نمایش یک نتیجه