پزشکی طب دائم

آرتروسکوپی

از دستگاه های مهم و کاربردی در زمینه ارتوپدی، دستگاه آرتروسکوپی است. واژه آرتروسکوپی متشکل از دو بخش آرترو (arthro) به معنای مفصل و اسکوپی

سرویس کردن باتری ارتوپدی

سرویس باتری ارتوپدی در عمل های ارتوپدی برای امکان و سهولت استفاده از پیچ و پلاک های ارتوپدی، نیاز به ایجاد برش و یا سوراخ

Elementor #964628

تعمیرات اره ارتوپدی در شیراز با پیشرفت علم پزشکی، تجهیزات پزشکی نیز روز به روز پیشرفته تر می شوند و ابزار قدرتی بیشتری در اتاق

تعمیرات دریل

تعمیرات اره و دریل ارتوپدی در شیراز