• آخرین اخبار ارتوپدی

مجله پزشکی طب دائم یکی از تخصصی ترین مجلات پزشکی به ویژه در زمینه ارتوپدی و ستون فقرات است.مجله پزشکی طب دائم شامل مقالات علمی و تخصصی پزشکی می باشد.

عناوین مجله پزشکی طب دائم

  • مقالات علمی در زمینه استخوان و مفاصل (زانو، لگن، مچ پا و آرنج و شانه)
  • مقالات در زمینه ستون فقرات
  • مقالات در زمینه شکستگی استخوان و مفاصل
  • سبک زندگی مناسب و سالم
  • مقالات پزشکی متفرقه دیگر