طب دائم مرجع فارسی ارتوپدی

کاتالوگ محصولات

اخبار پزشکی

دستگاه الکتروسرجری

دستگاه الکتروسرجری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع دستگاه الکتروسرجری فعالیت دارد جهت مشاوره وخرید با ما در ارتباط…

کورد نور سرد با طب دائم

کورد نور سرد با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع کورد نور سرد فعالیت وارد برای مشاوره و خرید با ما…

تورنیکت

تورنیکت با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع تورنیکت ها فعالیت وارد برای مشاوره و خرید با ما در…

اره گچ بری

اره گچ بری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع اره گچ بریفعالیت دارد . برای مشاوره و خرید با ما…

DHS / DCS

قیمت ست جایگذاری DHS / DCS با طب دائم 09046285161

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع ست DHS/DCS فعالیت دارد .برای مشاوره و خرید با ما در…

خرید انواع پیچ وپلاک های ارتوپدی با طب دائم

پیچ وپلاک ارتوپدی طب دائم 1402

خرید انواع پیچ وپلاک های ارتوپدی با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم در زمینه انواع پیچ و پلاک…

ست گامانیل (PFN)

ست گامانیل (PFN) طب دائم 1402

ست گامانیل (PFN) با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم ست گامانیل را با بلید و پیچ و نیل…

dummy-img

تور نمایشگاهی بین الملی ،تجهیزات پزشکی بین اللملی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی،دندان پزشکی و دارئی عراق

این نمایشگاه هر ساله در نمایشگاه بین المللی بغداد با حمایت وزارت بهداشت عراق برگزار می شود مشارکت عمومی…

اخبار ارتوپدی

اره گچ بری

اره گچ بری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع اره گچ بریفعالیت دارد . برای مشاوره و خرید با ما…

ست کانوله هربرت

ست کانوله هربرت باطب دائم 09046285161

عمل هربرت چگونه است شکستن استخوان استالئید دست یا 4 تا 5 عدد استخوان دست که باعث فاصله بین…

dummy-img

قیمت ست جایگذاری ACL/PCL با طب دائم 09046285161

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع ست ACL/PCL ارائه خدمات میدهد . جهت مشاوره و خرید با…

DHS / DCS

قیمت ست جایگذاری DHS / DCS با طب دائم 09046285161

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع ست DHS/DCS فعالیت دارد .برای مشاوره و خرید با ما در…

ست پیچ شکسته

ست پیچ شکسته 1402

ست پیچ شکسته Broken screw set با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم در زمینه ست پیچ شکسته ارائه…

خرید انواع پیچ وپلاک های ارتوپدی با طب دائم

پیچ وپلاک ارتوپدی طب دائم 1402

خرید انواع پیچ وپلاک های ارتوپدی با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم در زمینه انواع پیچ و پلاک…

ست گامانیل (PFN)

ست گامانیل (PFN) طب دائم 1402

ست گامانیل (PFN) با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم ست گامانیل را با بلید و پیچ و نیل…

پودر استخوان

پودر استخوان طب دائم 1402

پیوند استخوان با پودر استخوان پیوند استخوان دندان چگونه کار می کند؟هنگامی که پیوند استخوان قرار داده شد، فضایی…

دانستنی های پزشکی

دستگاه الکتروسرجری

دستگاه الکتروسرجری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع دستگاه الکتروسرجری فعالیت دارد جهت مشاوره وخرید با ما در ارتباط…

ست پلویس با طب دائم

ست پلویس با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش ست پلویس فعالیت وارد برای مشاوره و خرید با ما در تماس…

کورد نور سرد با طب دائم

کورد نور سرد با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع کورد نور سرد فعالیت وارد برای مشاوره و خرید با ما…

رول انتقال بیمار

رول انتقال بیمار با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع رول انتقال بیمار فعالیت دارد . رول انتقال بیمار هر مرکز…

بیماری ها

دستگاه الکتروسرجری

دستگاه الکتروسرجری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع دستگاه الکتروسرجری فعالیت دارد جهت مشاوره وخرید با ما در ارتباط…

اره گچ بری

اره گچ بری با طب دائم 1

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع اره گچ بریفعالیت دارد . برای مشاوره و خرید با ما…

ست کانوله هربرت

ست کانوله هربرت باطب دائم 09046285161

عمل هربرت چگونه است شکستن استخوان استالئید دست یا 4 تا 5 عدد استخوان دست که باعث فاصله بین…

DHS / DCS

قیمت ست جایگذاری DHS / DCS با طب دائم 09046285161

شرکت پزشکی طب دائم در زمینه فروش انواع ست DHS/DCS فعالیت دارد .برای مشاوره و خرید با ما در…

ست پیچ شکسته

ست پیچ شکسته 1402

ست پیچ شکسته Broken screw set با طب دائم شرکت پزشکی طب دائم در زمینه ست پیچ شکسته ارائه…