بایگانی

دسته: فیلم ها

فیلم ها پای ضربدری

عمل پای ضربدری چگونه انجام میشه ؟

ژنووالگوم (پای ضربدری، Knee Valgus) ژنووالگوم، نوعی اختلال در راستای طبیعی اندام تحتانی است، که در آن زانوها به هم نزدیک تر و مچ پاها از یکدیگر فاصله پیدا می کنند.

.
6 ماه قبل
Online