دانستنی های پزشکی

اره گچ بری

اره گچ بری با طب دائم 1

اره گچ بری با طب دائم

ست جراحی زنان

آشنایی با ابزار ست جراحی زنان :

آشنایی با ابزار ست جراحی زنان :  در اینجا طیف وسیعی از ابزارهای زنان و زایمان را برای متخصصان زنان و زایمان ارائه می دهیم که درمان دستگاه تناسلی زنان را انجام می دهند. ابزار جراحی زنان : تجهیزاتی هستند که در اتاق عمل برای انواع جراحی های زنان و زایمان مورد استفاده قرار می گیرند. …

آشنایی با ابزار ست جراحی زنان : ادامه »